Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1955-1990; 6.9 tm (69š 1m); arhivski popis

1952: Občinski odbor Ljudske mladine Slovenije Nova Gorica; 1963: Občinski komite Zveze mladine Jugoslavije Nova Gorica; 1974: Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Nova Gorica; 1990: ukinitev

zapisniki sej občinske konference 1955-1963/ zapisniki sej predsedstva s prilogami 1966-1989/ akcijski programi, programskovolilne seje 1975-1989/ zapisniki in gradivo odborov, komisij in svetov 1964-1990/ poročila osnovnih organizacij 1961-1984/ glasilo Informator 1978-1985, gradivo uredniškega odbora časopisa Nova Govorica 1986-1989/ gradivo o mladinskem prostovoljnem delu 1961-1991/ delovodniki 1960, 1961, 1964, 1965, 1968, 1980-1989