Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-1947; 0.2 tm (2 škatli); arhivski popis

1945: Okrožni komite Zveze komunistične mladine Julijske krajine za Goriško; 1947: ukinitev

zapisniki aktivov zveze komunistične mladine 1944-1946/ karakteristike 1945-1947/ zapisniki sej okrožnega komiteja 1947/ protestna pisma in resolucije 1945-1946/ kadrovske pole 1946/ poročila krajevnih organizacij zveze komunistične in zveze antifašistične mladine 1946/ zapisnik seje aktiva komunistične mladine za okraj Gorica 1947/ zapisniki sej mestnega in kvartnih komitejev komunistične mladine Gorica/ seznami brigadirjev za progo Brčko - Banoviči iz okrajev cone A 1946