Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1982; 3.5 tm (35š); prevzemni seznam

1952: Občinski sindikalni svet Tolmin; 1990: ukinitev

zapisniki sej občinskega odbora 1971-1980, sej predsedstva 1960, 1971-1982, občinskega sveta 1978-1982, sindikalnih podružnic 1960-1963/ zapisniki odborov, komisij in svetov 1974-1982/ zaključni računi 1963-1981