Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-1962; 0.2 tm (2š); arhivski popis

do 1955: Krajevni sindikalni svet Bovec; 1955: Občinski sindikalni svet Bovec; 1961: ukinitev

zapisniki sej krajevnega sindikalnega sveta 1955/ zapisnik letnega občnega zbora občinskega sveta 1955/ zapisniki sej upravnih odborov podjetij 1956/ programi in poročila o delu 1956, 1958, 1962/ zapisniki o volitvah v delavske svete 1956/ zapisniki sej upravnega odbora sveta 1956/ zapisniki plenuma 1956, 1959/ seznami sindikalnih podružnic 1959/zapisniki sej sindikalnih podružnic 1955-1961, navodila, obvestila 1953-1961, statistika 1953-1955, delovodnik 1955