Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1956; 0.7 tm (7š); prevzemni seznam

1947: Okrajni odbor Enotnih sindikatov Tolmin; 1949: Okrajni sindikalni svet Tolmin; 1955: ukinitev

popis aktivnih prebivalcev v Ladri, Libušnjem, Smasteh in Volčah s podatki o članstvu v Enotnem sindikatu in o socialnem stanju 1947/ finančna knjiga Krajevnega sindikalnega sveta Tolmin 1947/ poročila Gospodarske banke Enotnih sindikatov, podružnica Tolmin 1947/ zapisniki sej sindikalnih podružnic 1946-1955/ zapisniki upravnih odborov in delavskih svetov podjetij 1953-1955/ resolucije 1947-1948/ gradivo Sindikalne podružnice upravno-administrativne stroke Tolmin 1946-1956/ gradivo sindikata javnih uslužbencev pri Občinskem ljudskem odboru Tolmin 1954-1961