Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-1967; 1.9 tm (19š); arhivski popis

1947: Okrajni odbor Enotnih sindikatov za Goriško, Ajdovščina; 1948: Okrajni sindikalni svet Gorica - Solkan; 1948: Okrajni sindikalni svet Gorica, Solkan, Nova Gorica; 1962: ukinitev

okrožnice podružnicam 1946-1947/ zapisniki sej podružnic, medstrokovnih svetov 1946-1947/ zapisniki sestankov okrajnega sindikalnega sveta 1947/ zapisniki plenuma 1947/ zapisniki sej izvršnega odbora, skupščine, plenumov 1948-1961/ zapisniki masovnih sestankov 1949/ finančno gradivo 1955, 1958/ spisi 1955-1961/ delovodniki 1948, 1949, 1951, 1954, 1955, 1959-1961