Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-1990; 9.2 tm (92š 1m); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Tolmin; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin; 1990: ukinitev

zapisniki sestankov občinskega odbora, odborov osnovnih organizacij in komisij 1952-1961/ poročila društev 1954, 1956/ volitve 1953-1961/ gradivo krajevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva Tolmin 1953-1979/ spisi 1953-1990/ fotografije