Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1955-1990; 11.8 tm (118š 1m); arhivski popis

Krajevni odbor Osvobodilne fronte Solkan; 1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Nova Gorica; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica; 1966: Občinska konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva Nova Gorica; 1990: ukinitev

zapisniki terenskih odborov Osvobodilne fronte Nova Gorica in Solkan 1945-1952/ karakteristike/ navodila, obvestila/ zapisniki sej in poročila krajevnih odborov Socialistične zveze delovnega ljudstva 1955-1989/ zapisniki sekcij, komisij, odborov/ gradivo v zvezi z volitvami/ delovna poročila in plani/ statistična poročila in analize/ referati in govori/ delo društev/ delovodniki