Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1952-1955; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Branik; 1953: Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Branik; 1955: ukinitev

zapisniki o poteku volitev v občinski odbor 1952-1953/ zapisniki konference 1953-1955/ zapisniki sej krajevnih odborov 1953-1955/ statistika članstva 1954/ statistična poročila 1953-1955/ seznami aktivistov 1953-1954/ delovodnik 1953-1955