Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1945-1986; 1.0 tm (10š); prevzemni seznam

1952: Občinski odbor Osvobodilne fronte Bovec; 1953: Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Bovec; 1961: ukinitev

zapisniki sej 1951-1961/ zapisniki sej osnovnih organizacij 1951-1961/ poročila društev 1957/ volitve 1957-1961/ spisi 1951-1961/ delovodniki 1954-1959/ gradivo Krajevnega odbora Osvobodilne fronte Bovec in Krajevnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Bovec 1945-1951, 1962, 1976-1986/ fotografije/ gradivo Krajevnega odbora Slovensko-italijanske protifašistične zveze Log pod Managrtom 1946/ plakati, parole