Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1849-2006; 0.6 tm (6 škatel, 2 mapi); arhivski popis

družini Pahor in Tušar iz Prvačine; Andrej Pahor, Oskar Pahor, Davorina Pahor

Anton Tušar  (1887 Prvačina – 1932 Bate) učitelj;

družina Zupan: Josip Zupan, Slavko Zupan

spričevala/ pogodbe/ zapuščinske zadeve/ zavarovalne police/ dovolilnice/ potrdila/ vabila/ živilske nakaznice/ vojaška knjižica/ zapis učitelja Antona Tušar/  korespondenca/ šolski zvezek/ blagajniške knjige/ fotografije/ razni dokumenti in tiski/ zemljevidi/ fotokopije/ časopisi

slovenščina, italijanščina, nemščina, arabščina