Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-1987; 0.9 tm (9 arhivskih škatel); arhivski popis

Zapuščina Franceta Kutina (diplomiranega pravnika po rodu iz Bovca) obsega dokumentacijo, ki je nastajala v letih, ko je sodeloval kot član jugoslovanske delegacije pri vprašanju razmejitve med Jugoslavijo in Italijo.

 

osebni dokumenti / korespondenca članov delegacije naslovljena na Franceta Kutina / fotografije / dokumentacija o delu Jugoslovansko-italijanske komisije za razmejitev 1947 – 1986 / zapisi in beležke Franceta Kutina pri delu komisije za razmejitev z Italijo 1953-1986 / časopisni članki in publikacije 1947-1978