Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1907-2004; 7.9 tm (79 škatel); arhivski popis

Dr. Engelbert Besednjak (1894 Gorica – 1968 Trst) dr. prava, politik, časnikar in publicist

 

osebno gradivo: osebni dokumenti, podatki za biografijo, vabila, računi, potrdila, seznam knjig v lasti Besednjaka, beležke, naslovi, vizitke, osebni dokumenti Zale Vuk poročene Besednjak, risbe, zvezki, zapiski Zale in Engelberta, objave o smrti E. Besednjaka, drugi osebni dokumenti: Alfonz Besednjak, Peter Besednjak, dr. Josip Bitežnik / korespondenca: pisma naslovljena na Besednjaka, pisma Besednjaka raznim, čestitke za poroko Engelberta in Zale Vuk, novoletna voščila naslovljena na Besednjaka, sožalna pisma ob smrti E. Besednjaka, družinska korespondenca, pisma naslovljena na Jožeta Bitežnika, pisma Bitežnika raznim, ostala korespondenca: Ivan Trinko, Vladimir Turina, dr. Josip Wilfan / dokumentacija o Besednjakovem političnem delovanju: politična dejavnost v društvu Edinost v Trstu in v Gorici, o poslanskem obdobju v rimskem parlamentu v letih 1924-1928, v Kongresu evropskih narodnosti na Dunaju, večji del pa obsega arhiv krščansko socialnega gibanja v Julijski Krajini med obema vojnama, dokumenti o delu za slovensko manjšino v Italiji po drugi svetovni vojni, spisi o Besednjakovem političnem delovanju, prejeti in poslani dopisi, poročila, beležke / delo dr. Andreja Gosarja/ dokumentacija časopisa Novi list / fotografije, negativi, razglednice, zemljevidi / tiski in publikacije, časopisi, revije, časopisni članki