Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1931-2014; 2.1 tm (21 škatel); arhivski popis

Otmar Črnilogar (1931 Šebrelje – 1999 Podraga), duhovnik, prof. latinščine in grščine ter filozofije, prevajalecSvetega pisma, ljubitelj gora in vsega stvarstva

 

Osebni dokumenti 1931-1999/ dokumentacija o poklicnem in društvenem delovanju: službovanje na Srednji verski šoli v Vipavi (ŠGV), na Teološki fakulteti v Ljubljani1953-2000/ avtorska dela: pridige, predavanja 1953-1997/ korespondenca 1949-1995/ študijsko gradivo za kviz Quo Vadis 1992-1997/ gradivo nastalo ob prevajanju Stare in Nove zaveze: dokumentacijaKoordinacijskega odbora za prevod Svetega pisma, korespondenca, korekture 1975-1996/ gradivo iz zapuščine Otmarja Črnilogarja pridobljeno ob pripravi zbornika