Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1966-2004; 3.2 tm (32š); arhivski popis

1966: Goriška srečanja; 1969: Srečanja, revija za družbena vprašanja; 1977: Primorska srečanja, revija za družboslovje, gospodarstvo in kulturo; 1990: Primorska srečanja, revija za družboslovje in kulturo

zapisniki sej sveta uredništva 1984-1994/ delovni in finančni plani, poročila o delu in finančna poročila 1984-1992/ seznam naročnikov revije 1993/ obračuni avtorskih honorarjev 1981-1990/ prispevki za objavo v posameznih številkah revije, neobjavljeni prispevki/ spisi 1966-1973, 1985-1996/ delovodnik 1966-1975