Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1977-1991; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1977: Športnorekreacijski zavod Police Ajdovščina; 1991 vključen v Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina

registracija 1977/ poročilo o delu in finančno poročilo 1978-1989/ zapisniki sej delavskega sveta, delovne skupnosti, osnovne organizacije sindikata 1978-1991/ zapisniki sej sveta Športnorekreacijskega zavoda Police 1978-1990/ samoupravni sporazum, statut, pravilniki 1985 – 1989/ pogodba o opravljanju računovodskih storitev 1989

Opomba:
1991 Športnorekreacijski zavod Police vključen skupaj z  Zavodom Vojkova delavska univerza in Zavodom za kulturoAjdovščina v Javni zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina (PANG 937)