Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1962-1991; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1962: Zavod za spomeniško varstvo Gorica – Nova Gorica; 1982: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica – Nova Gorica

statut, pravilniki in drugi samoupravni akti 1973-1983/ zapisniki sej zbora delavcev, sveta in komisij 1969-1990/ analiza srednjeročnega plana 1981-1985 z oceno za leto 1985, analiza razvojnih možnosti varstva naravne in kulturne dediščine v občini Nova Gorica/ vprašalniki popisa kulturne dejavnosti za leta 1984, 1985 in 1987/ statistična poročila 1985-1991/ dnevnik storitev 1962/ evidenca štampiljk 1962-1973/ posamezni spisi 1972-1983