Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1991-2003; 0.4 tm (4 arhivske škatle); arhivski popis

1991 - 2002: Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina (Vojkova delavska univerza, Športno rekreacijski zavod Police in Zavod za kulturo)

zapisniki sej sveta zavoda 1991/ zapisniki sestanka o organizaciji in sistematizaciji1992-1995/ zapisniki o odpiranju ponudb za sanacijo bazena 1995-2001/ zapisniki sestankov vodij enot zavoda 1992,1994/ dokumentacija v zvezi z reorganizacijo zavoda 1998-2002/ plani dela 1992-2003/ poročila o delu 1997-2002/ zaključni račun za leto 1991