Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1965-2014; 1.2 tm (12 škatel, 4 knjige, 1 mapa); arhivski popis

1972: Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

ustanovitev, statusne spremembe 1966-1984/ statuti, pravilniki, samoupravni in drugi predpisi 1972-1983/ /finančni plani in poročila 1981-2005/ zaključni računi 1972 -2005/ dokumentacija o posvetovanjih, seminarjih, zborovanjih 1965-1983/ dokumentacija o razvoju zavoda, dokumentacija o poplavi, plakati, zloženke, vabila, zahvale 1986-2009/ korespondenca 2001-2003/ poštne knjige 1985-2010/