Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1950-1990; 3.0 tm (30š); arhivski popis

1950: Mestna uprava stanovanjskih zgradb Solkan - Gorica; 1952: Gospodarsko komunalna ustanova Nova Gorica; 1966: Komunala, zavod splošne komunalne dejavnosti Nova Gorica; 1981: Komunala Nova Gorica, delovna organizacija splošne komunalne dejavnosti

registracija 1950-1988/ zapisniki upravnega odbora 1956-1969, delavskega sveta 1964-1989, zbora delavcev 1973-1988, izvršnega odbora 1974-1983, odborov in komisij 1973-1989/ pravilniki, samoupravni sporazumi 1964-1990/ glasilo Informator 1965-1990/ časopisni članki o podjetju 1971-1983/ poročila, analize o delu, ipd.