Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1955-1994; 3.4 tm (34š); arhivski popis

1955: Projekt biro Nova Gorica; 1973: Projekt Nova Gorica

statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1973-1987/ zapisniki upravnega odbora 1957-1972, delavskega sveta 1957-1990,  poslovnega odbora 1973, kolegija 1974-1980, delovne skupnosti, zbora delavcev 1955-1988, komisij ipd. 1966-1994, družbenopolitičnih organizacij 1976-1988/ registracija 1982/ poročila o delu 1974-1979/ investicijski elaborat Žusterna III, 1.etapa, 1981