Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1946-1990; 11.3 tm (113š 1k); prevzemni seznam

1948: Goriške opekarne, centrala Bilje pri Gorici; 1950: delitev: Goriške opekarne, Okrajne opekarne; 1954: Okrajne opekarne se preimenujejo v Opeka Bilje; 1959: Opeka Bilje se priključi Goriškim opekarnam - Goriške opekarne Volčja Draga; 1974: Goriške opekarne Bukovica; 1990: Goriške opekarne Renče-Bilje

registracija 1955-1962/ statuti 1964-1986/ pravila, pravilniki, samoupravni sporazumi 1954-1987/ zapisniki delavskega sveta, zbora delavcev, strokovnega kolegija, poslovodnih organov, odborov, komisij, družbenopolitičnih organizacij ipd. 1948-1990/ volitve v organe upravljanja 1965-1989/ investicijski programi, plani, poslovna poročila 1960-1989/ zaključni računi 1948-1986/ obletnice podjetja 1964-1987/ Savnig in Nemec, Ekonomija Goriških opekarn 1946-1959: računske knjige, razno