Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1971-1991; 0.6 tm (6š); arhivski popis

1969: Alpski turistični center Bovec

splošni akti 1979-1987/ zapisniki organov upravljanja 1979-1982/ zapisniki kolegija 1986/ razni zapisniki, beležke 1978-1991/ pogodbe 1980/ tehnična dokumentacija za izdajo lokacijskega dovoljenja 1971/ zaključno poročilo urbanističnega načrta 1972/ investicijski program 1973/ hotel Alp: razširitev steklene dvorane 1985, idejna zasnova prizidka 1988, tehnična dokumentacija za hladilnico 1990, toplotna postaja 1990