Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-1994; 1.2 tm (12š 1m); arhivski popis

1946: Okrajno lesno podjetje Podmelec; 1947: Tovarna pohištva Podmelec; 1953: Okrajno lesno industrijsko podjetje OLIP Podmelec, kasneje Tovarna pohištva Krn Podmelec, Tovarna pohištva Krn Klavže; 1973: Meblo Nova Gorica, TOZD Pohištvo Klavže; 1978: združitev s TOZD Primarni lesni izdelki Kneža v Meblo Nova Gorica, TOZD Pohištvo Kneža; 1987: Poles Kneža

registracija 1953-1994/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, izvršilnega odbora, strokovnega kolegija, odborov, komisij, družbenopolitičnih organizacij ipd. 1960-1990/ statuti, pravilniki in drugi splošni akti 1979-1993/ plani 1981-1988/ načrti, prospekti in fotografije izdelkov/ matične knjige