Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-2001; 2.9 tm (29š); arhivski popis

1947: Krajevno podjetje Indles Čepovan; 1952: Obrtno podjetje lesnih izdelkov Čepovan; 1973: Meblo Nova Gorica, TOZD Pohištvo Čepovan; 1989: Tovarna pohištva Čepovan; 2002: stečaj

spisi 1947-1970/ zapisniki organov upravljanja, razni zapisniki 1953-2000/ pravila, statuti, pravilniki 1958-1987/ zaključni računi 1968-1988/ volitve, referendumi 1972-1990/ premoženjsko pravne zadeve 1961-1985/ predlogi za odlikovanja 1964-1967/ letna poročila, analize, poslovni načrti 1998-2001/ razno/ fotografije izdelkov, prostorov, s službenih potovanj, izletov/ Krajevno podjetje Mekova Čepovan 1947-1951, Škafarsko podjetje Lokve 1948-1952: spisi, zapisniki ipd.