Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1920-2008; 10.9 tm (89 škatel, 30 knjig); prevzemni seznam

1921: Cementarna Anhovo; 1948: Državno gospodarsko podjetje Tovarna cementa in salonita Anhovo; "15. September" tovarna cementa in salonita Anhovo; 1967: Salonit Anhovo, industrija cementa in azbestcementnih izdelkov; 1973: Salonit Anhovo, industrija gradbenega materiala

zapisniki upravnega odbora 1950-1970, delavskega sveta 1950-1978, kolegija 1969-1980, tehničnega sveta 1959-1963, internega kontrolorja 1959-1963/ zaključni računi 1948-1970/ zapisniki komisije za delovna razmerja TOZD Družbena prehrana 1979-1989/ zapisniki komisije za delovna razmerja TOZD Plošče 1979-1988/ zapisniki komisije za delovna razmerja TOZD Vzdrževanje 1979-1989/ jubilejne in druge publikacije 1961-2008/ Glasilo Tovarniški list 1961/ Glasilo Naš list 1961-1991/ Novice (glasilo) 1981-1996/ Prospekti 1976(?)-1996