Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1957-1991; 1.1 tm (11 škatel); arhivski popis

1956: Državno podjetje »Poligalant« Volčja Draga; 1974: Industrija za predelavo plastičnih mas »Poligalant« Volčja Draga; 1979: pridruži se Plastik Kanal: Poligalant – Plastik Volčja Draga; okoli 1990: delitev podjetja: Polident, industrija za proizvodnjo izdelkov za zobozdravstvo in Poligalant, industrija za predelavo plastičnih mas

registracija 1957-1978/ statuti, pravilniki 1966-1989/ zapisniki upravnega odbora, delavskega sveta, odborov in komisij, zbora delavcev ipd. 1961-1989/ interno glasilo Plastikar 1981, 1985-1986/ fotografije delovnega procesa, sejmov, gradnje nove stavbe, zaposlenih/ obletnice podjetja/ razno