Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1907-1966; 0.9 tm (9 arhivskih škatel); arhivski popis

1907: Občinska mlekarska zadruga v Št. Vidu pri Vipavi; 1911: Mlekarska zadruga v Št. Vidu pri Vipavi; 1946: Živinorejska zadruga Št. Vid pri Vipavi; 1948: Okrajna zveza kmetijskih zadrug Gorica, "odsek za mleko" Podnanos; 1950: v sklopu podjetja Živinopromet Gorica; 1951: v sklopu Okrajne zveze kmetijskih zadrug Gorica; 1952: Zadružno mlekarsko podjetje Mlekarna Podnanos; 1957: Gospodarska poslovna zveza Gorica- trgovski obrat Mlekarna Podnanos; 1960: priključitev h Kmetijski zadrugi Vipava

pravila, knjige pristopnic 1907-1932/ zapisniki in poročila občnega zbora  načelstva in nadzorstva 1907-1942/ računske knjige 1908-1943/ zapisniki upravnega odbora, nadzornega odbora, delavskega sveta, strokovnega kolegija 1946-1966/ dnevniki dela 1946-1961/ poslovna poročila 1957-1959/ bilanca 1960/ ceniki mleka, živine, razni spisi/ adaptacija mlekarne 1956-1957/ matična knjiga/ fotografije

slovenščina, italijanščina