Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1960-1993; 1.8 tm (18š); arhivski popis

1959: Obrtna delavnica »Metalflex« Most na Soči; 1960: »Metalflex« Tolmin

statuti, pravilniki, poslovniki, samoupravni sporazumi 1960-1986/ zapisniki delavskega sveta 1960-1991, upravnega odbora 1960-1970, poslovnega odbora 1969-1985, komisij 1965-1990, zborov delavcev 1979-1989, sindikata 1963-1991/ plani, poročila 1966-1985