Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-2001; 2.5 tm (25š); prevzemni seznam

1947: Okrajna knjigoveznica Šempeter pri Gorici; 1952: Tiskarna-knjigoveznica Šempeter pri Gorici; 1957: Goriška tiskarna Šempeter pri Gorici; 1961: Časopisno založniško podjetje Soča Nova Gorica; 1974: Grafično podjetje Soča Nova Gorica; 1985: Grafika Soča Nova Gorica

registracija ipd. 1953-1990/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi 1958-1996/ zapisniki upravnega odbora 1959-1971, 1993-1997, delavskega sveta 1959-1993, zbora delavcev 1966-1992, strokovnega kolegija 1969-1975, odborov in komisij 1960-1975, skupščine 1993-1997/ volitve 1961-1982/ poslovna poročila 1969-1976/ zaključni računi 1956-1975/ interna glasila, brošure, prospekti, slavnostni govori 1959-1987/ evidenčne knjige naročnikov 1971-1976/ katalogi 1982-2001/ zemljišče za novo tiskarno/ korespondenca 1978-1992/ gradnja poslovne stavbe 1978-1981: fotografije, negativi, diapozitivi