Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-1995; 10.9 tm (100 škatel, 13 velikih map); arhivski popis

1947: Okrajno mehanično podjetje, Solkan; 1949: Okrajna mehanična delavnica in livarna, Solkan; 1952: Livarna "Štrukelj" Gorica, Solkan; 1954: Goriške strojne tovarne in livarne; 1958: Gostol, Goriške strojne tovarne in livarne Nova Gorica

registracija/ statuti, pravilniki, samoupravni sporazumi/ investicije/ zapisniki delavskega sveta 1974-1983, komisij, kolegija 1978-1983/ plani, programi, poročila/ spisi