Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1953-1990; 0.9 tm (9š); arhivski popis

1946: Državni osiguravajoči zavod, podružnica Nova Gorica; 1962: Goriška zavarovalnica Nova Gorica; 1968: Zavarovalnica Sava, poslovna enota Nova Gorica

statuti 1961-1966/ pravilniki 1962-1968/ zapisniki skupščine 1961-1967, kolegija in upravnega odbora 1957-1958, 1961-1967, komisije za preventivo 1961, 1963-1967, komisije za reševanje prošenj in pritožb 1962, zbora delovne skupnosti 1953-1972/ delovni in finančni načrti, poslovna poročila 1963-1965/ disciplinska komisija  1969-1971/ navodila, okrožnice 1964-1969/ statistični bilteni 1966