Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1920-1980; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1921: Produktivna zadruga solkanskih mizarjev; 1924: ukinitev; po 2. svetovni vojni: ZMO-Združenje mizarskih obrtnikov Solkan, Obrtna nabavno prodajna zadruga mizarjev Solkan, ZMO Solkan - Zadruga mizarskih obrtnikov Solkan …

pristopnice 1921/ vabila na seje 1922/ pogodbe 1922-1923/ opomini 1922-1923/ računi/ dopisi odvetnikov 1924/ potrdila 1924/ skice, načrti pohištva / prospekti, katalogi pohištva tujih proizvajalcev/ kartoteka, seznami članov 1949-1973/ registracija 1948-1973/ poročila o prodaji pohištva, poslovna poročila 1949-1972/ zapisniki organov zadruge 1948-1980/ gradnja razstavnega prostora 1954-1959/ razno 1950-1978

slovenščina, italijanščina