Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 87 60
fax: +386 5 302 77 38
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si

e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1947-1955; 1.0 tm (9š 4k); arhivski popis

1947: Okrajna poslovna zveza kmetijsko prodajno nabavnih zadrug Tolmin; 1952: Okrajna zadružna zveza Tolmin; 1955: združitev z Okrajno zadružno zvezo Gorica

zapisniki občnega zbora 1947-1955, upravnega odbora 1947-1955, nadzornega odbora 1952-1955/ članska knjiga, pristopne izjave članic/ zapisniki organov upravljanja Sklada za mehanizacijo in investicijsko graditev zadružnega kmetijstva Tolmin, Živinorejske zadruge Tolmin, Zadružnega trgovskega podjetja Planika Tolmin, Zadružnega gradbenega podjetja "Edinost" Tolmin, Zadružnega trgovskega podjetja Klavnica Tolmin, Zadružnega trgovskega podjetja Kooperativa Idrija, kmetijskih zadrug Borjana, Breginj, Podbrdo/ zaključni računi kmečkih delovnih zadrug 1953-1954/ investicije 1952-1953/ tarifni pravilniki zadružnih podjetij 1952