Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1958-1992; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Kmetijska zadruga Zatolmin 1953-1957: zapisniki, poročila, finančna dokumentacija, spisi/ Kmetijska zadruga Tolmin 1962-1973:statusne zadeve, zapisniki/ ustanovitev Kmetijske zadruge Kobarid 1958-1961/ Kmetijsko gozdarska zadruga Tolmin 1992: ustanovitveni spisi, pristopne izjave, razno/ pogodba o ustanovitvi pašne skupnosti Starijski vrh 1986/ cenilni elaborat kmetijskih zemljišč v lasti Kraš – Kooperacija Tolmin 1992/ Planina Kuhinja: glavni projekt in instalacije/ kupoprodajne pogodbe za nepremičnine 1967-1973