Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1949-1955; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1951: Združenje državnih gostinskih podjetij za okraj Tolmin; 1952: Okrajna gostinska zbornica Tolmin; 1955: pripojitev h Gostinski zbornici Gorica

statusne zadeve, statut, pravilniki 1951-1955/ zapisniki skupščine, upravnega in nadzornega odbora 1950-1955/ pristopne izjave 1952-1955/ pravila združenja in podjetij 1951-1955/ seznami gostov, gostinskih podjetij, kadra v gostinstvu 1951, 1953/ bilance gostinskih podjetij in gostišč 1951-1955/ kategorizacija gostinskih obratov 1952/ spisi 1951-1955/ razno