Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

(predspisi 1953-1954) 1962-1967; 0.9 tm (9 škatel); arhivski popis

1962: Gospodarska zbornica Gorica (združene Okrajna kmetijsko-gospodarska zbornica Gorica, Okrajna trgovinska zbornica Gorica, Okrajna obrtno komunalna zbornica Gorica in Okrajna gostinska zbornica Gorica); 1965: posle prevzame Gospodarska zbornica SR Slovenije

splošno o organizaciji 1962/ investicije 1962/ izvoz-uvoz, maloobmejni promet 1960-1963/ zapisniki upravnega odbora, predsedstva, sekcij, svetov 1962/ finančni načrt, zaključni račun 1962/ vajenci 1953-1962/ odločbe, obračuni 1962-1964/ spisi 1962