Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1948-1964; 1.4 tm (14š); arhivski popis

(1948)1950: Okrajna gasilska zveza Gorica; 1962?: ukinitev

občni zbori (skupščine) 1948, 1950-1955, 1958, seje upravnega in izvršnega odbora 1950- 1955, 1958-1961, seje sekretariata izvršnega odbora 1960-1961, seje plenuma 1956, 1959-1961, seje okrajne gasilske konference 1952, seje oblastne konference okrajnih gasilskih zvez 1950-1951, seje nadzornega odbora 1952-1953, seje organizacijskega sveta 1956, seje gospodarskega sveta 1956, seje strokovno-tehničnega sveta 1958, konference sekretarjev občinskih gasilskih zvez 1956-1958,1961, seje štaba brigade 1951-1955, 1958-1961, seje tajnikov društev 1950, seje poveljnikov društev 1952-1953, 1961/ preglednica območja okrajne gasilske zveze po občinah, naseljih in zaselkih 1955/ statistika 1956-1960?/ evidence motornih vozil in brizgaln 1955-1960/ preglednice članov v organih zveze 1950, 1962, preglednice članov v organih društev 1954, 1960/ izobraževanje, preverjanje znanja in tekmovanja gasilcev 1949-1960/ evidenca častnikov, podčastnikov in sanitejcev 1955-1958/ evidence šoferjev in strojnikov 1954,1956,1960/ vprašalne pole za delegate plenuma / evidenca o vodenju značk 1952-1954/ evidence odlikovancev 1955-1958/ diplome in izkaznice (vzorci)/ kulturno-prosvetna dejavnost 1953-1960/ časopisni članki 1955,1957/ poslovanje z občinskimi gasilskimi zvezami 1955-1960/ poslovanje z društvi 1948-1961/ dopisi in ostali spisi 1949-1961/ delovodniki 1950-1961/ matična knjiga/ finančne evidence 1950-1956?/ razno