Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1951-2010; 0.8 tm (8 arhivskih škatel); arhivski popis

pravilniki, statuti 1965-1997/ zapisniki sej upravnega in nadzornega odbora 1961-1988/ zapisniki občnih zborov, letnih konferenc, skupščin 1958-1991/ poročila upravnega, nadzornega in izvršilnega odbora 1958-1991/ finančna poročila, zaključni računi, bilanca/ delovodnik Ljudska tehnika Ajdovščina, Avto-moto društvo 1952-1969/ knjiga kandidatov AMD Ajdovščina 1959-1966, 1988-1999 (2000)/ izpitne pole, evidenčni kartoni vožnje/ članki ob 10., 20. in 25. obletnici AMD Ajdovščina 1963-2001/ fotografije, priznanja žigi 1951-2010/