Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1977-2009(?); 0.9 tm (9š 1m); arhivski popis

pravila, statut 1977-1978, 1996,1998/ registracija 1989,1998,2008/ občni zbori in seje izvršnega odbora 1977-2009/ evidence članov zbora/ vabila za nove člane zbora 1983-1999/ seznam kandidatov za nove člane 2008(2009?)/ zapisniki avdicij 1977-1999/ evidence obiska pevskih vaj 1977-2001/ študijski programi, nastopi na koncertih in drugih prireditvah 1977?-2007/ proslava 100-letnice rojstva in spominska prireditev ob 30-letnici smrti Stanka Premrla 1980, 1995/ nastopa na srečanjih zborov slovenskih pokrajin v Zagorju in Ljubljani 1989,1991/ nastopa na tekmovanju slovenskih pevskih zborov Naša pesem v Mariboru 2003,2005/ nastopa na reviji študentskih pevskih zborov v Ljubljani in Trbovljah 1999, 2000/ nastopi na tekmovanjih primorskih pevskih zborov 1996?-2006/ gostovanje v občini Quiliano (Italija) in obisk pevskega zbora iz Valleggie 1988-1989/ gostovanje v Stuttgartu (Nemčija) 2001/ vabila, koncertni sporedi in publikacije pevskih zborov in drugih organizacij 1990-2003?/ besedila predstavitev zbora 2002-2007?/ poimenovanje pevskega zbora 1977-1979, 1988-1991/ praznovanja obletnic pevskega zbora 1987, 1996-1997, 2002, 2007/ dopisi in ostali spisi poslovanj 1978-2009/ fotografije 1978-2006?/ kronika 1977-2007/ ''Iz življenja zbora'': razni zapisi in zabeležke/ izkazi o prejemu in vrnitvi oblek 1983-1993/ izbrani primerki popisanih in porisanih map pevcev/ priznanja in plakete 1979-2007/ videokaseta, zvočne kasete in zgoščenka 1997, 2003