Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1955-1999; 2.4 tm (24š); arhivski popis

1955: Občinski odbor Rdečega križa Slovenije Ajdovščina

Zapisniki sej občinskega odbora 1955/ zapisniki sej predsedstva občinskega odbora 1984-1999/organizacijska zadeve 1976, 1980-1990/ tečaji prve pomoči 1979-1990/ krvodajalstvo 1979-1990/ zdravstveno-vzgojna dejavnost 1959-1960, 1967,1976-1990/boj proti alkoholizmu 1980/ boj proti tuberkulozi 1964, 1980-1982/ boj proti raku 1985/poizvedbe 1987-1990/ gradbene zadeve 1977 finančne zadeve 1963-1990/delovodniki 1977-1996