Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1964-2010; 1.7 tm (17 škatel); arhivski popis

1952: Društvo prijateljev mladine Ajdovščina; 1973: Zveza prijateljev mladine Ajdovščina; 1997: Zveza društev prijateljev mladine Ajdovščina

organizacija raznih dejavnosti 1964, 1968-1992, 1994-2001/ evidence članov 1975-1988/ registracija in pravila 1970/ finančni načrti in poročila 1974-1989/ statuti, pravilniki, samoupravni akti 1976-1988/ delovni plani in poročila 1975-1992/ zapisniki in gradivo sej, sestankov, konferenc, skupščin, občnih zborov 1974-1990/ informacije, poročila, aktivnosti 1993/ emblemi, značke, izkaznice 1976-1983