Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1913-1989; 0.2 tm (2š); arhivski popis

1903: Prostovoljno gasilno društvo Bovec; okrog 1930: Corpo pompieri Plezzo (Societa volontaria dei Pompieri di Plezzo); okrog 1960: Gasilsko društvo Bovec

statut 1976/ občni zbori in seje organov društva 1948-1981/ mesečna in trimesečna poročila o stanju in dejavnosti društva 1950-1965/ poročila o požarih in nesrečah 1936-1978/ seznami članstva, zavarovanih gasilcev, članov organov društva, članov udeležencev v NOB 1920-1970?/ inventarna knjiga, popisa inventarja, zapisniki pregledov stanja orodja in opreme ? - 1989/ blagajniška knjiga 1923-1964, računi 1914-1937/ dopisi 1913?-1979/ delovodnik 1951-1973/ priložnostni pesmi bovškim gasilcem, časopisni članek 1953, 1973