Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

0-0; 12.7 tm (39 škatel); delni arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006.
Nastajala naj bi v letih 1948-1954, verjetneje  pa od leta 1957  pri referatu za spomeniško varstvo in referatu za zgodovino NOB  Goriškega muzeja in je bila zaključena po več letih zbiranja podatkov.

Zbirko sestavljajo tri serije: rokopisna, tipkopisna in fotografska.  Za tipkopisno serijo je sestavljen arhivski popis.

opisi dogajanj v času narodnoosvobodilnega boja in revolucije: kraji, okraji-okrožja, korpusi, divizije, brigade, odredi, čete, bataljoni, armade, misije, VOS, VDV, karavle-kurirske stanice-tehnike/ fotografije