Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

0-0; 21.3 tm (213š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2006.
Nastajala je od leta 1975(?) do leta 2004 v Goriškem muzeju.

spominski zapisi, izjave, življenjepisi, seznami, nanašajoči se na osebe, kraje ali širša območja v času narodnoosovobodilnega boja in revolucije med drugo svetovno vojno (deloma tudi v času med obema vojnama)/ prošnje za priznanje posebne delovne dobe udeležencev v NOB/ vprašalniki, anketni listi in popisnice za politične zapornike, internirance in deportirance, borce partizanskih enot,  pripadnike prekomorskih enot in drugih osvobodilnih gibanj, aktiviste in druge udeležence v NOB, anketni listi Zveze primorskih partizanov/ podatki o padlih, ubitih ali izginulih/ odškodninske prošnje za zapore in taborišča/ predlogi za odlikovanja/ razne zabeležke in zapisi