Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

1944-2008; 0.5tm (5š); arhivski popis

Zbirka je bila oblikovana leta 2003 ob prevzemu gradiva. Gradivo se večinoma nanaša na čas narodnoosvobodilnega boja 1942-1945.

rokopis "Kronika Podrage" v 22 zvezkih/zapisi pogovorov s podraškimi aktivisti in vaščani/ spominski zapisi/ korespondenca/ življenjepisi aktivistov in borcev v Podragi s prošnjami za priznanje delovne dobe iz NOB/ zapisi govorov ob raznih dogodkih, obletnicah, pogrebih/ razni seznami/ časopisni članki, raziskovalna naloga, glasilo, referati/ radijska drama "Upor v Podragi"/ tipkopis "Podraška kronika", v 2 delih, 1780-1943 in 1943-1985; originali in fotokopije