Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 87 60
fax: +386 5 302 77 38
e-mail: pa-ng@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

STORITVE Cena EUR/kos
fotokopija / izpis čb A4, eno- / dvostransko
0,15 / 0,25
fotokopija / izpis čb A3, eno- / dvostransko 0,25 / 0,50
izpis b A4, eno- / dvostransko
0,70 / 1,25
izpis z mf ali fiša A4 0,20
izpis z mf ali fiša A3 (z vmesnim skeniranjem)
0,45
skeniranje A4, diapozitiv / A3
0,55 / 1,10
skeniranje posnetka z mf, fiša
0,20
izpis na CD / DVD
2,10 / 2,95
digitalno fotografiranje - posnetek
2,50
računalniška obdelava digitalnih posnetkov - na uro 12
izposoja enote AG (npr. dokumenta) za razstave in podobno - največ 40
digitalizacija arhivskega gradiva z lastno opremo uporabnika 0,10
mesečni / letni pavšal za lastno digitalizacijo 10 / 250

Za učence, dijake in študente z veljavnim šolskim statusom se za gradivo, ki ga potrebujejo za izobraževalne ali raziskovalne namene, tarife uporabe arhivskega gradiva znižajo za 30 %.
Za javnopravne organizacije na področju kulturne dediščine se tarife iz prvega dela tabele zmanjšajo za 50%.

Nova Gorica, 16.1.2009