Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 87 60
fax: +386 5 302 77 38
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si

e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

Razstava "Frnaža" - mesto v malem priča o preteklosti nekoč mogočne stavbe opekarne v Novi Gorici, znane kot "frnaža", ki je bila v času, ko je začelo nastajati mesto, središče vsega dogajanja. Bila je edina večja stavba, ki je sredi polj med Grčno in Solkanom lahko nudila streho nad glavo številnim graditeljem novega mesta, tako vodstvu gradbišča kot delovnim brigadam, ter prvim priseljencem. Bila je tudi prvo trgovsko, kulturno in družabno središče nastajajoče Nove Gorice in 70-letnica mesta je primeren trenutek, da se spomnimo njene podobe in pomena za mesto.
Razstavne enote so postavljene po časovnem zaporedju od leta 1947 dalje. Podobe "frnaže" in dogajanja v njej prikazujejo spisovni dokumenti, tehnična dokumentacija, fotografije in razglednice Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, pomemben delež pa prispevajo tudi fotografije iz zbirk Goriškega muzeja in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter nekaterih zasebnikov. Razstavno gradivo dopolnjujejo časopisni članki ter dragocena spominska pričevanja.
Razstavo in spremljajočo zgibanko sta pripravila arhivista Metka Nusdorfer Vuksanović in Jurij Rosa, oblikoval pa Erik Pregelj.

Razstava je na ogled v avli Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici.

Razstava "S polja v mesto vrtnic - Nova Gorica nekoč in danes" se poigrava s primerjavo fotografskih posnetkov Nove Gorice iz preteklosti s sodobnimi posnetki istih predelov mesta. Prikazuje ravnico s polji in sadovnjaki med železniško postajo, Panovcem, vznožjem Škabrijela in Solkanom pred 2. svetovno vojno in spremembe, ki jih je kot odgovor na izgubo Gorice, ki je po priključitvi Primorske tedanji Jugoslaviji ostala na italijanski strani meje, na solkansko polje prinesla gradnja novega mesta. Starejše generacije se bodo ob pogledu na črno-bele fotografije z nostalgijo spomnile na čas, ko je bila Nova Gorica eno samo gradbišče, saj so od prvih ruskih blokov in občinske stavbe na njenih tleh ves čas rasle nove stavbe. Mlajšim pa bosta pogled na nekdanjo podobo Bevkovega trga ali razgled z nebotičnika sredi 60-ih let prejšnjega stoletja odstrla tančico skrivnosti iz preteklosti mesta, ki ga nekoč ni bilo.

Arhivsko gradivo je iz fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Barvne fotografije: Metka Nusdorfer Vuksanović, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici.

Razstava je na ogled v avli Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici.

Skupna razstava desetih arhivov ni klasična tematska razstava. Ne gre namreč za predstavitev konkretne teme, obdobja, dogodka, procesa, osebnosti ali kraja, prav tako ni v ospredju določena zvrst arhivskega gradiva. Razstava naj bi poleg najlepših in najpomembnejših dokumentov ponudila nekakšen prerez ali vzorec ohranjenega arhivskega gradiva. Izbor naj bi poleg lepote gradiva kot takega razodeval tudi ljudi različnih slojev, njihovo okolje in njihov čas, njihova hotenja, načrte, delo in dosežke pa tudi stranpoti.

Poznate ostanke karolinškega rokopisa iz 9. stoletja? Ste že videli najstarejšo v Sloveniji hranjeno pergamentno listino ali listine grofov Celjskih? Pa piranski mestni statut iz leta 1307? Je zbirka privilegijev samostana Žiče ohranjena? Kakšna je pisava Jurija Dalmatina? Kdo hrani najstarejšo matično knjigo? Katere dajatve so plačevali naši predniki? Kako zveni uradovalna slovenščina 16. stoletja? Komu je pisal misijonar Baraga? Vas zanima načrt za največji evropski železniški viadukt? Kdaj so ustanovili Narodno čitalnico na Ptuju? So stare fotografije in filmi res tako dobro ohranjeni? Kako so nekoč agitirali pred plebiscitom? Kakšna je bila poslednja volja Alme Karlin? Zakaj so sledili Jožetu Pučniku? Kdo je podpisal poročilo o izidu glasovanja na plebiscitu 1990?

Odgovore boste dobili ob tej razstavi. Avtorji vam želimo prijeten sprehod skozi zakladnice spomina.

 

Povezava do virtualne razstave Arhivi - zakladnice spomina

 

Razstavo so pripravili: Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper

 

 

RIKO DEBENJAK (1908-1987) - stalna razstava v "Fiščevi hiši" na Kontradi (spominska soba Rika Debenjaka) v Kanalu. več ...

MARIJ KOGOJ 1892-1956 - stalna razstava v gotski hiši (spominska soba Marija Kogoja) v Kanalu ob Soči. več ...