Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 8760
mtel: +386 40 464 233

fax: +386 5 302 7738
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si
e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

Šolskim, pa tudi drugim zainteresiranim skupinam nudimo:

-  splošno predstavitvene učne ure, prilagojene različnim starostnim stopnjam in strokovnim usmeritvam slušateljev (osnovne, srednje, višje in visoke šole). V učni uri predstavimo dejavnost arhiva, arhivske prostore in različne zvrsti arhivskega gradiva, ki jih izberemo glede na starost, vsebinske in oblikovne zanimivosti dokumentov ter šolski okoliš učencev

tematske učne ure za učence višjih razredov osnovne šole, ki obdelajo določeno učno snov s pomočjo arhivskih dokumentov. Doslej je bilo povpraševanje po naslednjih vsebinskih sklopih: Urbar in kataster, Primorski Slovenci pod Italijo, Agrarna reforma in nacionalizacija, Začetki gradnje Nove Gorice.

Učne ure trajajo od 30 do 90 minut, prilagodimo se željam šole.
Zaželena je predhodna najava na tel. 33-58-760 (tajništvo) ali 33-58-765 (Aleksandra Pavšič Milost), lahko pa tudi po elektronski pošti: pa-ng@pa-ng.si  ali aleksandra.milost@pa-ng.si.