Pokrajinski arhiv v Novi Gorici Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Kontaktne informacije

Pokrajinski arhiv
v Novi Gorici

Trg Edvarda Kardelja 3
5000 Nova Gorica

Davčna št.: SI63913445
Matična št.: 5052203000

tel.: +386 5 335 87 60
fax: +386 5 302 77 38
e-pošta: pa-ng@pa-ng.si

e-pošta čitalniške službe: citalnica@pa-ng.si

Zakoniti zastopnik:
mag. Drago Trpin, direktor 

Uradne ure:
vsak delavnik: 8h - 14h

Ob ustanovitvi sta bila v arhivu poleg vršilca dolžnosti ravnatelja zaposlena še dva arhivista in arhivski manipulant. V naslednjih letih se je kolektiv postopoma širil, močneje pa se je kadrovsko okrepil šele v osemdesetih letih. Trenutno je v arhivu zaposlenih enajst delavcev.

Seznam zaposlenih od leta 1966 do danes

STANISLAV MUROVEC
    delovno mesto: vodja arhivskega oddelka pri  Skupščini občine Nova Gorica,
    v.d. ravnatelja ob ustanovitvi arhiva, arhivski strokovni sodelavec
    zaposlen od - do:  junij 1966 - 1.7.1979
  
SLAVKA KATARINA MUROVEC
    delovno mesto: vodja pisarne arhiva, arhivska referentka
    zaposlena od - do: 12.11.1966 - 30.3.1970
  
MAGDALENA ŽNIDARŠIČ
    delovno mesto: arhivska manipulantka
    zaposlena od - do: 1.8.1970 - 15.1.1978
  
IRENA MORDEJ - BALOH
    delovno mesto: arhivistka
    zaposlena od - do: 1.9.1970 - 30.9.1973
 
LJUDMILA BEZLAJ - KREVEL
    delovno mesto: arhivistka, ravnateljica
    zaposlena od - do: 24.12.1971 - 31.7.1987
  
EDO BLAŽIČ
    delovno mesto: arhivski referent
    zaposlen od - do: 1.9.1973 - 15.10.1974
  
MAGDALENA ČEHOVIN
    delovno mesto: arhivska strokovna sodelavka, arhivistka, v.d. ravnatelja
    zaposlena od - do: 1.11.1973 - 30.6.1991
  
KRISTINA KOGLOT
    delovno mesto: arhivska referentka, arhivska strokovna sodelavka
    zaposlena od - do: 22.12.1974 - 31.8.2003
   
BRANKA ŠTRUKELJ
    delovno mesto: tajnica
    zaposlena od - do: 1.7.1975 - 30.9.1986
   
VLASTA TUL
    delovno mesto: arhivska svetovalka
    zaposlena od - do: 16.3.1978 - 1.7.2016
  
NATAŠA KLAUT
    delovno mesto: arhivska manipulantka
    zaposlena od - do: 3.5.1978 - 6.6.1978
  
MARIJA PAVLIN

    delovno mesto: arhivska manipulantka
    zaposlena od - do: 15.8.1978 - 1.10.1997
  
JURIJ ROSA
    delovno mesto: arhivski svetovalec
    zaposlen od - do: 4.1.1980 -
 
LILIJANA VIDRIH - LAVRENČIČ
    delovno mesto: arhivska svetovalka
    zaposlena od - do: 1.8.1980 -
  
ALEKSANDRA PAVŠIČ - MILOST
    delovno mesto: arhivska svetnica
    zaposlena od - do: 1.4.1981 -
  
ADRIJANA KORON
    delovno mesto: računovodkinja
    zaposlena od - do: 4.8.1982 - 31.10.1987
 
METKA NUSDORFER - VUKSANOVIĆ
    delovno mesto: arhivska svetovalka
    zaposlena od - do: 1.10.1983 -
 
ZDENKA LISJAK
    delovno mesto: arhivska manipulantka
    zaposlena od - do: 18.4.1984 - 18.6.1984
  
MATJAŽ GROBLER
    delovno mesto: v.d. ravnatelja, ravnatelj
    zaposlen od - do: 1.11.1984 -21.11.2000
 
ALMIRA BADALIČ
    delovno mesto: tajnica
    zaposlena od - do: 20.10.1986 - 17.9.2009
 
IVANKA URŠIČ
    delovno mesto: arhivska svetovalka
    zaposlena od - do: 1.10.1987 -
 
NEDA ŽIVIC
    delovno mesto: računovodkinja
    zaposlena od - do: 1.11.1987 - 31.10.1988
  
ZDENKA OSTROUŠKA
    delovno mesto: računovodkinja
    zaposlena od - do: 16.11.1988 - 20.9.2017
 
DUŠAN JURCA
    delovno mesto: arhivski manipulant, vzdrževalec, oskrbnik
    zaposlen od - do: 19.3.1990 - 16.11.2014
   
ELENA MAKORIČ
    delovno mesto: arhivska strokovna sodelavka
    zaposlena od - do: 1.1.1992 -
 
ROMANA MITHANS
    delovno mesto: samostojna arhivska tehnica
    zaposlena od - do: 23.2.1998 -
 
DRAGO TRPIN
    delovno mesto: direktor
    zaposlen od – do: 1.3.2000 -
 
ERIK PREGELJ
    delovno mesto: informatik
    zaposlen od – do: 15.9.2003 -

BRANKA KOBAL
    delovno mesto: računovodkinja
    zaposlena od – do: 1.10.2009 -

TANJA MARTELANC
    delovno mesto: arhivistka
    zaposlena od – do: 6.2.2017 -

Poleg redno zaposlenih so v prvih letih po ustanovitvi samostojnega arhiva in do sprejetja v delovno razmerje tajnika in računovodje tajniška in računovodska dela opravljale uslužbenke knjigovodskega centra Nova Gorica, ki se je leta 1973 priključil Temeljni kulturni skupnosti Nova Gorica. Ta je prevzela obveznost organiziranja računovodske službe za kulturne ustanove v novogoriški občini, s 1.1.1974 tudi za Pokrajinski arhiv. Med leti 1978 in 1982 sta računovodstvo vodili uslužbenki Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica Vanja Bajc in Vida Štrukelj - Bucik, med leti 1982 in 1990 pa so v arhivu zaposlene računovodkinje opravljale računovodske storitve tudi za Goriški muzej.
 
Stanislav Murovec je po prekinitvi delovnega razmerja do leta 1981 opravljal dela za arhiv po pogodbi o delu.

ČLANI SVETA POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI

a.) Predstavniki ustanovitelja: 1 član

dr. MATEJA JERAJ 

b.) Predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: 1 član

ERNESTA DROLE

c.) Predstavniki delavcev arhiva: 1 član

ERIK PREGELJ, predsednik sveta